فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل- اطلاعات داوران
اطلاعات داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/4 | 
دکتر حسین شیرازی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
دکتر علی ناصری - امام حسین(ع) 
دکتر سعید قاضی مغربی : دانشگاه آزاداسلامی واحدیادگارامام خمینی (ره) شهرری 
دکتر نصیب اله دوستی مطلق - داعا
دکتر مهدی فشارکی - دانشگاه مالک اشتر - دانشیار
دکتر مصطفی اصلانی مقدم - موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
دکتر مسعود باقری - دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دکتر محمد مردانی شهربابک- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر محمد سلیمانی - دانشگاه علم و صنعت
دکتر مسعود موحدی - دانشگاه امام حسین (ع) - گروه مدیریت
دکتر فاطمه ثقفی - دانشگاه تهران
دکتر حجت الله عبادی زاده - امام علی (ع)
دکتر علی فرهادی - دانشگاه هوایی شهید ستاری
دکتر عبدالحمید فطانت - موسسه تحقیقاتی صنایع دفاعی
دکتر فرشاد فائزی رازی -گروه مدیریت صنعتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
دکتر حسین شیرازی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر مرتضی شفیعی -دانشگاه مالک اشتر
دکتر کوروش داداش‌تبار احمدی -دانشگاه مالک اشتر
دکتر محبوبه افضلی -دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
دکتر نسرین دسترنج ممقانی - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - پژوهشکده فناوری اطلاعات
دکتر اباذر خرمی -جامع امام حسین(ع)
دکتر احسان عظیمی راد - دانشگاه دولتی تربت حیدریه
دکتر حمید دهقانی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر یاسر نوروزی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حمزه بیرانوند -دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر ناصر مزینی -دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای هاشم حبیبی - دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد جمال رازقی جهرمی - آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی
دکتر علی محمدی - دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسلام اباد غرب
دکتر یاسر بالغی - دانشگاه مازندران
دکتر علی طیبی - آزاد اسلامی
دکتر رضا جلایی - جامع امام حسین (ع)
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل:
http://ic4i-journal.ir/find-1.115.29.fa.html
برگشت به اصل مطلب