فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای تهیه و تدوین مقاله‌

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/31 | 
«راهنمای تهیه و تدوین مقاله‌ها»

**توجه**
از نویسندگان محترم درخواست می شود مقاله مورد نظر را در قالب مقاله که از قسمت پایین همین صفحه قابل دریافت است قرارداده و ارسال فرمایند

 
مقاله باید تحقیقی و حاصل‌ کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد و به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد. فصلنامه از مقاله‌های استخراج‌شده از رساله دکترا، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل در صورتی‌ که مشتمل بر اصول و روش تحقیق در حوزه مربوط به آن باشد، استقبال می‌کند. مقاله ارسال شده نباید در گذشته در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. گروه دبیران انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از فصلنامه نرسیده است، مقاله خود را به نشریه دیگری جهت چاپ ارسال نفرمایند. ساختار مقاله باید دارای بخش‌های زیر باشد: (۱) صفحه عنوان: در صفحه عنوان باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)‏ ، درجه علمی، محل خدمت، نشانی دقیق، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی و تاریخ ارسال درج شود.
(۲) چکیده: شامل خلاصه‌ای از نتایج تجربی یا نظری حاصل کار پژوهشی نویسنده است. محتوای این بخش نباید از دویست کلمه تجاوز نماید. از بحث‌های کلی و مقدماتی در چکیده پرهیز شود. در صورتی که در این بخش از نماد یا کلمه‌های اختصاری لاتین استفاده می‌شود، باید در متن مقاله معرفی گردد. از ارجاع به منابع در بخش چکیده نیز پرهیز شود. چکیده مقاله با قلم لوتوس ۱۰، طی یک یا دو بند نوشته شود.
(۳) واژگان کلیدی: حداکثر پنج واژه کلیدی مرتبط با مقاله به‌ترتیب حروف الفبا، به‌گونه‌ای که با کاما از هم جدا شده باشند، آورده شود.
(۴) کلیات: باید شامل موارد زیر ‌باشد:
     طرح مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پرسش تحقیق، فرضیه تحقیق، پیشینه و ادبیات موضوع (در این بخش باید تعاریف علمی، آخرین نظریه‌ها و مباحث علمی مرتبط با موضوع مقاله، دیدگاه‌های صاحبنظران برجسته و پیشینه تحقیق ‌ارائه گردد)، روش تحقیق (که باید شامل روش تحقیق، زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه‌های مورد بررسی، معرفی جامعه آماری و روش نمونه‌گیری و ملاک‌های ورود و خروج به موضوع مورد بحث، نحوه گردآوری اطلاعات، ابزار اندازه‌گیری و آزمون‌های آماری مربوط ‌باشد)، اهداف تحقیق، سازماندهی تحقیق.
 (۵) یافته‌ها: نتایج دقیق و یافته‌های مهم با رعایت اصول علمی و با استفاده از جدول‌ها و نمودارهای لازم ارائه گردند.
  (۶) نتیجه‌گیری: شامل آثار و اهمیت یافته‌های پژوهش و یافته‌های پژوهش‌های مشابه دیگر با تأکید بر مغایرت‌ها و دلایل آن، توضیح قابلیت تعمیم‌پذیری و کاربرد علمی یافته‌ها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش در ارتباط با موضوع، نتیجه‌گیری و پیشنهادهای احتمالی ‌باشد.
مقاله‌ها دست‌کم در ۱۵ و حداکثر در ۲۵ صفحه تهیه شوند و چکیده و کلمات کلیدی باید به‌صورت یک ستونی و مقدمّه و بدنه اصلی مقاله، دو ستونی به شکل مقاله‌های فصلنامه و در قطع نشریه، ماشین‌نویسی و ارائه گردند. روش ارجاع‌دهی به شیوه شماره‌گذاری داخل کروشه (استاندارد IEEE - مثال [۳] ) و ارجاع آن در فهرست منابع به شرح زیر می‌باشد:.  (۱) کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، (نام مترجم)، محل نشر، ناشر، شماره صفحات شروع و پایان.
نمونه فارسی تألیفی:
شیخ، محمدرضا (۱۳۹۱)، فرماندهی و کنترل، تهران، دافوس ارتش جمهوری اسلامی ایران، صص ۱۸۷-۱۱۹.
نمونه فارسی ترجمه‌ای:
بلیر، دنیس سی (۱۳۹۲)، رهنامه مشترک برای به‌کارگیری سامانه‌های عملیاتی/تاکتیکی فرماندهی و کنترل، ترجمه لیلا امیرخانی، تهران، مؤسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی، صص ۲۰-۱۳.
نمونه لاتین:
Alberts, David S. and Richard E. Hayes (۲۰۰۶), Understanding Command and Control, Washington, The Command and Control Research Program, PP ۱۹-۴۵.
(۲)مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده (ماه یا فصل و سال انتشار)، عنوان مقاله، عنوان نشریه، شماره، شماره صفحات شروع و پایان.
نمونه فارسی:
جوانمرد، مهدی (تابستان ۱۳۸۴)، «فرماندهی و کنترل در فضای اطلاعاتی»، فصلنامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره ۲۵، صص ۴-۱
نمونه لاتین:
Pigeau, Ross and Carol McCann (Spring ۲۰۰۲), "Re-Conceptualizing Command and Control", Canadian Military Journal, Vol ۳, No ۲۳, PP ۲-۸.
(۳)منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، (تاریخ انتشار)، عنوان مطلب، نام تارنما و یا صفحه اینترنتی، تاریخ بازدید از سایت.
نمونه انگلیسی:
Burka, L. P. (۲۰۰۲), “A Hypertext History of Multiuser Dimensions”, MUD History,
(Dec. ۵, ۲۰۰۳).
نمونه فارسی:
عزتی، زهرا (۶/۱۰/۸۶)، مروری بر مدل‌های فرماندهی و کنترل، قابل دسترسی در:
www.academia.edu/۴۴۱۰۱۰۵
(۴)پایان‌نامه‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ دفاع)، عنوان پایان‌نامه، نام شهر دانشگاه، نام دانشکده.
نمونه فارسی:
کشتکار هرانکی، مهران (۱۳۸۸)، ساختار نظام فرماندهی و کنترل نهاجا در جنگ‌های آینده، تهران، دافوس آجا.
نمونه انگلیسی:
  1. Wolff, T.F. (۱۹۷۴), “Performance of Under Seepage Control Measures during the ۱۹۷۳ Mississippi River Flood”, MS. Thesis, Oklahoma State University, USA.

  2. شکل‌ها و نمودارهای مقاله باید اصل بوده و دارای کیفیت مطلوب باشد. فایل اصلی شکل‌ها باید تحت (Word-Excel) ارائه گردد. اندازه قلم‌ها به‌ویژه در مورد منحنی‌ها به‌گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند. عنوان نمودارها و شکل‌ها با لوتوس سیاه ۱۰ در زیر آنها و عنوان جدول‌ها با لوتوس سیاه ۱۰ در بالای آنها درج گردد.
  3. ابعاد تصاویر و جداول به گونه‌ای انتخاب شوند که در یک ستون و یا دو ستون مجلّه، قابل جای‌گذاری باشند.
  4. در نگارش متن، معادل اسامی افراد و یا اصطلاح‌های ویژه، در پاورقی همان صفحه آورده شود.
  5. اولویت در ارزیابی و چاپ مطالب با مقاله‌هایی است که محور اصلی آنها فرماندهی و کنترل در ج.ا. ایران بوده و ضمن داشتن ماهیتی کاربردی، به ارائه راهبرد نیز پرداخته باشند.
  6. مقاله‌ها باید با نرم‎افزار Word ۲۰۰۳ و با قلم لوتوس فونت ۱۴ حروف‌چینی شده و افزون بر متن کاغذی همراه با یک عدد لوح فشرده (CD)  ارائه یا به صورت غیر (PDF)  از طریق پست الکترونیکی ارسال شود.
  7. نویسنده مسئول باید برگه تعهدنامه مبنی بر عدم ارائه مقاله خود به سایر نشریات را تکمیل و همراه مقاله ارسال دارد.
  8. مطالب فرستاده شده بازگردانده نمی‌شوند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل:
http://ic4i-journal.ir/find-1.48.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب