فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/29 | 
تلفن:    66032000 - 66021150
دورنگار:    66021149
وبگاه نشریه:  www.ic4i-journal.ir 
پست الکترونیکی:  infoic4i-journal.ir
نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان آزادی، ضلع غربی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید ولی‌ا... صادقی، پلاک 26، طبقه 4،‌ واحد 16
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی-پژوهشی فرماندهی و کنترل:
http://ic4i-journal.ir/find-1.57.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب